Träning positivt vid psykos

Träning har visat sig hjälpa den som insjuknar i psykos för första gången. Nu vill man fortsätta och utvidga konceptet.

Studien Fitforlife som genomfördes av Karolinska Institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) syftade till att genom fysisk träning öka funktionsförmågan hos unga personer drabbade av förstagångsinsjuknande i psykos.

Nu är studien avslutad, men träningen visade så goda resultat att den har blivit en del av verksamheten på mottagningen för förstagångsinsjuknade vid Norra Stockholms psykiatri.

– Den fysiska träningen i studien utformades och genomfördes av utbildade tränare. Tränarna fick en halvdags utbildning i psykossjukdom och hade under hela studien möjlighet att få stöd och handledning, berättar Yvonne Forsell, professor i psykiatri vid Karolinska institutet och tf. enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, som har tagit initiativ till studien.

Deltagare som mentorer

Deltagarna uppmanandes att träna en timme tre gånger i veckan under tolv veckor. Tre omgångar med sammanlagt 94 deltagare från tre öppenvårdsmottagningar för förstagångsinsjuknade i psykos i Stockholm genomfördes.

– Sex av deltagarna fick en utbildning av GIH för att kunna fungera som mentorer och stödja och motivera de andra deltagarna och för att kunna leda träningspass. Mentorerna deltog sedan i nästa omgångs träning som stöd till tränarna, säger Yvonne Forsell.

Stort intresse för fortsatt träning efter positiva resultat

Preliminära resultat från studien visar förbättringar när det gäller social funktionsförmåga och kognitionen. Dessutom har man inte kunnat se några biverkningar. Både de som deltog i studien och mottagningarna ville ha en fortsättning. 

Publicerat 2017-08-14