Välkommen till en dag om att förhindra självmord

10 oktober anordnar Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) ett öppet seminarium om att förhindra självmord.

Evenemanget kallas "Suicidpreventiva dagen" och kommer att innehålla föreläsningar om självmord och hur de kan förhindras. Dessutom delar Suicide Zero ut ett pris till den journalist/redaktion som på ett bra sätt granskat och belyst problematiken kring självmord. 

Datum: 10 oktober 2015 

Tid: 12.30-15.30 

Plats: Z-salen i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Senare på kvällen, klockan 19-21, anordnar Suicide Zero en ljusmanifestation i Katarina kyrka på Södermalm. 

Både föreläsningarna och ljusmanifestationen är öppna för alla. Välkommen! 

Publicerad 2015-09-07

Mer om NASP

Läs mer om NASP på Stockholms läns sjukvårdsområdes webbplats: