Välkomnar uppdaterat kunskapsstöd kring könsdysfori

Under de senaste åren har antalet barn och ungdomar som vänder sig till hälso- och sjukvården för utredning och behandling av könsdysfori ökat kraftigt. På nationell nivå genomförs just nu ett antal arbeten för att öka kunskapen om könsdysfori. Under onsdagen sände SVT:s Uppdrag Granskning (UG) ett uppföljande program om könsdysfori i vilket BUP Stockholm medverkar.

– Frågeställningarna kring könsdysfori är komplicerade och vi välkomnar ett uppdaterat kunskapsstöd, säger Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm där utredning av könsdysfori hos barn och unga sker i Region Stockholm.

BUP Stockholms KID-mottagning, dit patienter under 18 år remitteras för utredning, bedriver vård på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Bedömning av barn och ungdomar med könsidentitetsfrågeställningar genomförs enligt Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd och internationella behandlingsriktlinjer.

Sedan en tid har könsdysfori diskuterats i olika sammanhang. BUP Stockholm har varit delaktiga i SMER:s, Statens medicinsk-etiska råd, diskussioner om könsdysfori och SMER föreslog i april 2019 regeringen att vidta ett antal utredningar. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att uppdatera kunskapsstödet "God vård av barn och ungdomar med könsdysfori" och SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, ska genomföra en systematisk kunskapsöversikt över det vetenskapliga underlaget.

I SBU:s uppdrag ingår bland annat att samla den kunskap som finns om orsakerna till ökningen av antalet barn och unga som i höginkomstländer vänder sig till vården för utredning av könsdysfori. Det är en trend som har varit tydlig i många år och inom KID-teamet har man länge varit oroade över utvecklingen som ser ungefär likadan ut i hela västvärlden.