Världsdagen för mental hälsa

10 oktober är Världsdagen för mental hälsa. Det uppmärksammas på flera sätt i Stockholm. 

Att förhindra självmord

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) anordnar ett seminarium om att förhindra självmord. Senare på kvällen organiserar Suicide Zero en ljusmanifestation i Katarina Kyrka på Södermalm. Både seminariet och ljuständningen är öppna för allmänheten. 

Spring för mental hälsa

Du kan också delta i Mental Health Run. Det är ett femkilometerslopp som genomförs för att motverka stigmatisering av psykisk sjukdom och för att stödja psykiatriforskningen. 

Publicerad 2015-09-28

Välkommen till en dag om att förhindra självmord

10 oktober anordnar Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) ett öppet seminarium om att förhindra självmord.

Spring för mental hälsa

Delta i Mental Health Run den 10 oktober med start kl 13 vid Sjöhistoriska.