Vart femte spädbarn har deprimerad förälder

Det visar en ny avhandling om depressiva symtom hos nyblivna föräldrar. 

- Det är dags att ta hänsyn även till hur papporna mår, säger doktoranden och barnsjuksköterskan Birgitta Kerstis i en intervju i Vårdfokus. 

Till skillnad från i många andra studier har Birgitta Kerstis inte bara undersökt hur vanligt det är med depressiva symtom hos nyblivna mammor utan också hos papporna.

Mellan 15 och 18 procent av mödrarna och mellan 5 och 9 procent av fäderna skattade att de under barnets första sex månader led av depressiva symtom. Det innebär att nästan vart femte barn har åtminstone en deprimerad förälder.

Socialstyrelsen rekommendation är att mammor sex till åtta veckor efter förlossningen ska screenas för depressiva symtom, vilket också görs på många barnavårdscentraler. Birgitta Kerstis tycker att även pappor bör ingå i screeningen.

– Det är betydelsefullt för hela familjens välmående eftersom depressiva symtom påverkar föräldrarnas anknytning till barnet, enigheten i förhållandet samt risken för separation, säger hon.. 

Publicerad 2015-02-05

Läs mer

Läs hela artikeln på Vårdfokus webbplats. Där finns också en länk till Birgitta Kerstis avhandling.

Stöd till barn

Vi som arbetar inom vården är skyldiga att ge råd och stöd, inte bara till dig som patient, utan också till dina barn. 

Organisationer som erbjuder stöd

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem eller beroende, samt till dig som är närstående