Skriv ut den här sidan

Utökad utredning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Basutredningen visar att du kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du har därför blivit erbjuden att göra en utökad utredning.

Varför?

Med en diagnos kan du få en förklaring till dina svårigheter. Du kan också få behandling, utbildning och annan hjälp.

Vad?

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är medfödd. Exempel på neuropsykiatriska diagnoser är: 

  • Adhd 
  • Aspergers syndrom
  • Autism 
  • Språkstörning
  • Tourettes syndrom 

När?

Det tar oftast 2-3 månader att göra utredningen. I vanliga fall ingår 1-2 besök hos läkare och 3-6 besök hos en psykolog. 

Väntetiden för att börja utredningen varierar. När du fått en remiss till en mottagning kan personalen där tala om hur länge du kommer att få vänta.

Var?

Utredningen görs oftast på samma mottagning som du gjort basutredningen.

Hur?

Utredningen görs av ett team med läkare och psykolog. Oftast är också en sjuksköterska med i teamet. Ibland kan även annan personal vara med, till exempel en arbetsterapeut. 

Ta gärna med en närstående person när du gör utredningen. Det är ofta ett bra stöd och du kan få hjälp att komma ihåg viktig information.

Under utredningen får du svara på frågor. De kan vara både muntliga och skriftliga. Om du vill kan du ta hjälp av en närstående för att göra detta. Om det går vill vi gärna intervjua någon som kände dig när du var barn. Då kan vi få veta saker som du inte kommer ihåg.

Vi kan också behöva läsa dina journaler och prata med vårdpersonal som du träffat förut. För att vi ska få göra det måste du ge oss tillstånd. 

Det är viktigt att veta om du har några andra sjukdomar som påverkar hur du mår. Du får därför lämna blodprov och komma på läkarbesök. Läkaren utvärderar blodproven och gör en undersökning där man lyssnar på hjärta och lungor. 

Psykologen och läkaren bedömer om du behöver göra tester som mäter hjärnans funktioner, till exempel koncentration och minne. Det är viktigt att du inte är sjuk, väldigt trött eller mycket deprimerad när du gör testen. Då kan resultaten påverkas.

Inför utredningen 

Tänk igenom varför du vill göra utredningen och vilka frågor du vill ha svar på.

Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger när du gör utredningen. Du får inte heller ta läkemedel som du inte fått på recept. Orsaken är att det påverkar resultatet. Du får därför lämna urinprov.

Om du behöver hjälp med att bli drogfri kan du få komma till en beroendemottagning. Ibland kan den neuropsykiatriska utredningen göras där. 

Om du får en diagnos 

Att få diagnos för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan påverka på olika sätt: 

  • I vissa fall kan du få pengar från någon försäkring som du redan har. 
  • Ibland kan diagnosen göra att du inte kan få en ny sjuk- eller livförsäkring. 
  • Transportstyrelsen kan kräva intyg för att du ska få köra bil. 
  • Det kan vara svårt att bli antagen till försvaret eller polishögskolan.

Vad händer sen?

När utredningen är klar går vi igenom resultatet tillsammans med dig. Du får även skriftlig information att ta med hem.

Om du får en neuropsykiatrisk diagnos kommer du att få veta vilken hjälp du kan få. Det kan till exempel vara behandling med läkemedel och information om din diagnos. Du kommer också att få diskutera din vårdplan med personalen.