Senast publicerade Resultat: 73 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

Terrafem

Publicerad: 2018-07-04

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. (Barn och unga som far illa, Psykisk ohälsa, Sex, Våld och andra övergrepp)

Terrafem 2018-07-04 14:12:52

RFSL

Publicerad: 2018-07-04

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. (Alkohol, Barn och unga som far illa, Droger, Psykisk ohälsa, Sex)

RFSL 2018-07-04 13:42:18

Qjouren

Publicerad: 2018-07-04

Qjouren är en kvinnojour för den som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation och har erfarenhet av missbruk och/eller prostitution. (Alkohol, Droger, Psykisk ohälsa, Sex, Våld och andra övergrepp)

Qjouren 2018-07-04 13:36:02

Föreningen Storasyster

Publicerad: 2018-07-04

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. (Barn och unga som far illa, Prata med någon, Psykisk ohälsa, Sex, Våld och andra övergrepp)

Föreningen Storasyster 2018-07-04 13:15:44

Trygga barnen

Publicerad: 2017-12-11 Barn, Närstående, Ung

Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har någon nära sig som har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt. (Alkohol, Barn och unga som far illa, Droger, Prata med någon)

Trygga barnen 2017-12-11 12:27:27 Barn, Närstående, Ung

Psykossjukdom utökad utredning

Publicerad: 2017-06-09

Dina besvär kan bero på att du har insjuknat i en psykos. Vi erbjuder dig därför en utökad utredning som kan visa om du har en psykossjukdom eller inte. (Psykisk ohälsa, Psykossjukdomar, Schizofreni, Social fobi)

Psykossjukdom utökad utredning 2017-06-09 09:11:41

Psykossjukdom

Publicerad: 2017-06-08

Psykossjukdomar behandlas med läkemedel i kombination med utbildning och terapi. Du och vårdpersonalen diskuterar tillsammans fram vilken behandling som passar dig bäst. Du kommer också att få en kontaktperson som hjälper dig att samordna din vård. (Psykossjukdomar)

Psykossjukdom 2017-06-08 15:36:19

Patientforum

Publicerad: 2017-05-02

Patientforum är en mötesform som erbjuds inom flera av våra psykiatriska verksamheter. Där kan du som patient ta upp idéer, förslag och synpunkter när det gäller vistelsen på avdelningen. Frågor om din egen vård tar du upp med din behandlare. (Prata med någon, Psykisk ohälsa)

Patientforum 2017-05-02 11:40:49

Tjejzonen

Publicerad: 2017-04-03 Barn, Ung

Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer mellan 10 och 25 år. (Barn och unga som far illa, Prata med någon, Psykisk ohälsa, Självskada och självmord, Ätstörningar)

Tjejzonen 2017-04-03 15:44:16 Barn, Ung

Attention Stockholms län

Publicerad: 2016-08-31 Barn, Närstående, Ung, Vuxen

Attention Stockholms län är en del av Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (ADHD, Aspergers syndrom, Autism, Psykisk funktionsnedsättning, Språkstörning, Tourettes syndrom)

Attention Stockholms län 2016-08-31 15:39:56 Barn, Närstående, Ung, Vuxen

Ångestsyndrom behandling

Publicerad: 2016-03-22 Närstående

Ångestsjukdomar kan behandlas med kognitiv beteendeterapi, läkemedel eller en kombination av båda. Du och vårdpersonalen diskuterar tillsammans fram vilken behandling som passar dig bäst. (Psykisk ohälsa, Ångest)

Ångestsyndrom behandling 2016-03-22 16:03:13 Närstående

Kvinnofridslinjen

Publicerad: 2015-12-03 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Telefon 020-50 50 50. (Prata med någon, Sex, Våld och andra övergrepp)

Kvinnofridslinjen 2015-12-03 15:11:31 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Jourhavande kompis

Publicerad: 2015-11-20 Barn, Ung

Jourhavande kompis finns här för att du som känner att du behöver nån att prata med ska kunna göra just det. (Prata med någon)

Jourhavande kompis 2015-11-20 08:38:34 Barn, Ung

Äldretelefonen

Publicerad: 2015-11-06 Närstående, Äldre

Äldretelefonen vänder sig i första hand till dig som är 60+ och mår psykiskt dåligt. Telefon 020-22 22 33. (Prata med någon, Psykisk ohälsa)

Äldretelefonen 2015-11-06 13:33:08 Närstående, Äldre

Ångestföreningen i Stockholm

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

ÅSS i Stockholm är en förening för personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social fobi (social ångest) och andra fobier. (Depression, Paniksyndrom, Social fobi, Ångest)

Ångestföreningen i Stockholm 2015-11-06 13:31:56 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

X-Cons

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Ideell organisation där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. (Alkohol, Droger, Kriminalitet)

X-Cons 2015-11-06 13:30:44 Ung, Vuxen, Äldre

Brukarföreningen Stockholm

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Ideell organisation som vänder sig till dig som använder narkotika legalt eller illegalt, samt till beroendevårdens patienter. (Droger)

Brukarföreningen Stockholm 2015-11-06 13:28:09 Ung, Vuxen, Äldre

Suicide Zero

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Ideell organisation som arbetar nationellt för att radikalt minska självmorden. (Självskada och självmord)

Suicide Zero 2015-11-06 13:25:59 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

SPS

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Stödföreningen för drabbade av panikångest och social fobi arbetar för att informera om paniksyndrom och social fobi samt hjälpa och ledsaga drabbade till lämplig vård och rehabilitering. (Paniksyndrom, Social fobi, Ångest)

SPS 2015-11-06 13:25:00 Ung, Vuxen, Äldre

Suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

SPES är en organisation för närstående till någon som tagit sitt liv. (Självskada och självmord)

Suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES 2015-11-06 13:24:16 Barn, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Självmordslinjen 901 01

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

För dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som är orolig för en närstående. (Prata med någon, Självskada och självmord)

Självmordslinjen 901 01 2015-11-06 13:23:07 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

SHEDO

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Föreningen SHEDO arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende. (Psykisk ohälsa, Självskada och självmord, Ätstörningar)

SHEDO 2015-11-06 13:22:07 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Schizofreniförbundet

Publicerad: 2015-11-06 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Schizofreniförbundet är ett intresseförbund för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar. (Psykisk funktionsnedsättning, Psykossjukdomar, Schizofreni)

Schizofreniförbundet 2015-11-06 13:21:01 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Riksförbundet ungdom för social hälsa - RUS

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Ung, Vuxen

RUS organiserar unga upp till 30 års ålder som har erfarenhet av psykiska eller sociala problem. (Barn och unga som far illa, Psykisk ohälsa)

Riksförbundet ungdom för social hälsa - RUS 2015-11-06 13:19:39 Barn, Ung, Vuxen

Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. (Psykisk ohälsa, Psykossjukdomar, Schizofreni)

Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH 2015-11-06 13:18:40 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Stödcentrum mot incest - RSCI

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Föreningens viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp åt kvinnor som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen. (Sex, Våld och andra övergrepp)

Stödcentrum mot incest - RSCI 2015-11-06 13:17:36 Ung, Vuxen, Äldre

RFHL

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Ung, Vuxen, Äldre

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (Alkohol, Droger, Kriminalitet)

RFHL 2015-11-06 13:16:34 Förälder, Ung, Vuxen, Äldre

Rainbow Sweden

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Klientrörelsens samarbetsorganisation, öppen för brukar- och klientorganisationer. (Alkohol, Droger, Hemlöshet, Kriminalitet, Psykisk ohälsa)

Rainbow Sweden 2015-11-06 13:15:22 Ung, Vuxen, Äldre

Radio Totalnormal

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Radio Totalnormal är ett närradioprogram som vill skapa öppenhet kring psykisk ohälsa. (Psykisk ohälsa)

Radio Totalnormal 2015-11-06 13:14:31 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Psykologiguiden

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

För dig som vill veta mer om psykologi. (ADHD, Aspergers syndrom, Autism, Bipolär sjukdom, Borderline, Depression, OCD - tvångssyndrom, Psykisk funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa, Psykossjukdomar, Schizofreni, Självskada och självmord, Social fobi, Språkstörning, Tourettes syndrom, Utvecklingsstörning, Ångest)

Psykologiguiden 2015-11-06 13:13:37 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Processkedjan

Publicerad: 2015-11-06 Ung

Processkedjan ger unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet. (Kriminalitet)

Processkedjan 2015-11-06 13:12:49 Ung

PrevenTell

Publicerad: 2015-11-06 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. (Prata med någon, Sex, Våld och andra övergrepp)

PrevenTell 2015-11-06 13:11:51 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Personligt ombud

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. (Psykisk funktionsnedsättning)

Personligt ombud 2015-11-06 13:10:52 Ung, Vuxen, Äldre

Organiserade Aspergare

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Förening för aspergare och andra högfungerande autister. (Aspergers syndrom, Autism)

Organiserade Aspergare 2015-11-06 13:09:36 Ung, Vuxen, Äldre

OCD-förbundet

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser, och deras anhöriga. (OCD - tvångssyndrom)

OCD-förbundet 2015-11-06 12:28:16 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

NSPH

Publicerad: 2015-11-06 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. (Psykisk ohälsa)

NSPH 2015-11-06 12:26:52 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

NKA

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. (Psykisk funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa)

NKA 2015-11-06 12:04:14 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Hjälplinjen

Publicerad: 2015-11-06 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Hjälplinjen kan du kontakta anonymt och kostnadsfritt om alla psykiska problem eller svåra livssituationer. Telefon 0771-22 00 60. (Prata med någon, Psykisk ohälsa)

Hjälplinjen 2015-11-06 12:03:02 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Musketörerna i Sollentuna

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Ideell förening som stödjer människor som är i eller har varit i någon form av beroendeproblematik. (Alkohol, Droger, Hemlöshet)

Musketörerna i Sollentuna 2015-11-06 12:01:53 Ung, Vuxen, Äldre

MIND - för psykisk hälsa

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Ideell förening för främjande av psykisk hälsa. (ADHD, Alkohol, Aspergers syndrom, Autism, Barn och unga som far illa, Bipolär sjukdom, Borderline, Depression, Droger, OCD - tvångssyndrom, Prata med någon, Psykisk funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa, Psykossjukdomar, Schizofreni, Självskada och självmord, Social fobi, Språkstörning, Tourettes syndrom, Utvecklingsstörning, Ångest, Ätstörningar)

MIND - för psykisk hälsa 2015-11-06 09:45:34 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Mellanmålet

Publicerad: 2015-11-06 Ung

Förening för unga vuxna, 18-35 år, med erfarenhet av psykisk ohälsa. (Psykisk ohälsa)

Mellanmålet 2015-11-06 09:44:20 Ung

Maskrosbarn

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Ung

För barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom. (Alkohol, Barn och unga som far illa, Droger)

Maskrosbarn 2015-11-06 09:41:14 Barn, Ung

Länkarnas riksförbund

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Länkarna hjälper människor som har problem med alkohol, narkotika eller andra former av kemiskt missbruk. (Alkohol, Droger)

Länkarnas riksförbund 2015-11-06 09:39:58 Ung, Vuxen, Äldre

Kriminellas revansch i samhället - KRIS

Publicerad: 2015-11-06 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

En kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. (Droger, Kriminalitet)

Kriminellas revansch i samhället - KRIS 2015-11-06 09:38:38 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Kuling.nu

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Närstående, Ung, Vuxen

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom. (Psykisk ohälsa)

Kuling.nu 2015-11-06 09:37:43 Barn, Närstående, Ung, Vuxen

Jourhavande präst

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. (Prata med någon)

Jourhavande präst 2015-11-06 09:30:14 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Jourhavande medmänniska

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Nattöppen telefonjour: 08-702 16 80. (Prata med någon)

Jourhavande medmänniska 2015-11-06 09:28:59 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

IBIS

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Intresseföreningen för dig som har bipolär sjukdom och dina närstående. (Bipolär sjukdom)

IBIS 2015-11-06 09:22:04 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

HOPP Stockholm är en förening som ger stöd till kvinnor, män och transpersoner som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt i barndomen eller som vuxna. (Barn och unga som far illa, Sex, Våld och andra övergrepp)

HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 2015-11-06 09:20:59 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Hjärnkoll

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. (Psykisk ohälsa)

Hjärnkoll 2015-11-06 09:17:52 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Handikappförbunden

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Handikappförbunden är en organisation som består av en rad rikstäckande förbund för funktionshindrade. (Psykisk funktionsnedsättning)

Handikappförbunden 2015-11-06 09:15:25 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Föräldratelefonen

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Rikstäckande stödtelefon där du som är orolig för ditt eget eller någon annans barn kan få råd och stöd av psykologer och socionomer. Telefon: 020-85 20 00. (Barn och unga som far illa)

Föräldratelefonen 2015-11-06 09:13:40 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Föräldraföreningen mot Narkotika - FMN Storstockholm

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

För anhöriga som lever nära någon med missbruksproblem och som vill ändra på sin livssituation. (Alkohol, Droger)

Föräldraföreningen mot Narkotika - FMN Storstockholm 2015-11-06 09:12:32 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

FUB

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. (Utvecklingsstörning)

FUB 2015-11-06 09:11:26 Barn, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Frisk & Fri

Publicerad: 2015-11-06 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Riksföreningen mot ätstörningar. (Ätstörningar)

Frisk & Fri 2015-11-06 09:10:09 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Fountain House

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Fountain House vänder sig till dig som lever med psykisk ohälsa. (Psykisk ohälsa)

Fountain House 2015-11-06 08:59:41 Ung, Vuxen, Äldre

Drug Addicts Anonymous - DAA

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani. (Droger)

Drug Addicts Anonymous - DAA 2015-11-06 08:57:05 Ung, Vuxen, Äldre

Convictus

Publicerad: 2015-11-06 Ung, Vuxen, Äldre

Convictus är en ideell, politisk och religiöst obunden förening som arbetar med hemlöshet, drogberoende och hälsa. (Alkohol, Droger, Hemlöshet)

Convictus 2015-11-06 08:51:53 Ung, Vuxen, Äldre

Barnens rätt i samhället - BRIS

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Ung

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS hjälptelefon: 116 111. (Barn och unga som far illa, Prata med någon, Våld och andra övergrepp)

Barnens rätt i samhället - BRIS 2015-11-06 08:50:06 Barn, Ung

Bipolarna

Publicerad: 2015-11-06 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

För dig med bipolär sjukdom och dina närstående. (Bipolär sjukdom)

Bipolarna 2015-11-06 08:47:53 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Barnperspektivet

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

BRIS webbplats för vuxna. (Barn och unga som far illa, Prata med någon, Våld och andra övergrepp)

Barnperspektivet 2015-11-06 08:46:27 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Barn som anhöriga

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Närstående

Nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider. (Alkohol, Barn och unga som far illa, Droger, Psykisk funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa, Självskada och självmord)

Barn som anhöriga 2015-11-06 08:44:23 Barn, Närstående

Balans

Publicerad: 2015-11-06 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och hos närstående. (Bipolär sjukdom, Depression)

Balans 2015-11-06 08:42:49 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Autism & Aspergerföreningen - Stockholms län

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Ideell förening som arbetar för alla barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar. (Aspergers syndrom, Autism, Psykisk funktionsnedsättning, Utvecklingsstörning)

Autism & Aspergerföreningen - Stockholms län 2015-11-06 08:40:59 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Attention

Publicerad: 2015-11-06 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (ADHD, Aspergers syndrom, Autism, Psykisk funktionsnedsättning, Språkstörning, Tourettes syndrom)

Attention 2015-11-06 08:38:05 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Sexmissbrukare - SAA

Publicerad: 2015-11-04 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Sexmissbrukares grupp ”From shame to grace” i Stockholm följer steg och traditioner hämtade från det internationella sällskapet Sex Addicts Anonymous. (Sex)

Anonyma Sexmissbrukare - SAA 2015-11-04 15:45:42 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Sex- och Kärleksberoende - SLAA

Publicerad: 2015-11-04 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Sex och Kärleksberoende är en tolvstegsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program. (Sex)

Anonyma Sex- och Kärleksberoende - SLAA 2015-11-04 15:43:07 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Narkomaner - NA

Publicerad: 2015-11-04 Ung, Vuxen, Äldre

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. (Droger)

Anonyma Narkomaner - NA 2015-11-04 15:39:56 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Matmissbrukare - FAA

Publicerad: 2015-11-04 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma matmissbrukare är en gemenskap av män och kvinnor som är villiga att tillfriskna från sjukdomen matmissbruk. (Ätstörningar)

Anonyma Matmissbrukare - FAA 2015-11-04 15:37:46 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Alkoholister - AA

Publicerad: 2015-11-04 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Alkoholister är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem. (Alkohol)

Anonyma Alkoholister - AA 2015-11-04 15:33:02 Ung, Vuxen, Äldre

AnBo

Publicerad: 2015-11-04 Närstående

För dig som är närstående till någon med borderline. (Borderline)

AnBo 2015-11-04 15:22:43 Närstående

Al-Anon & Alateen

Publicerad: 2015-11-04 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister. (Alkohol)

Al-Anon & Alateen 2015-11-04 15:05:34 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Anhörigas Riksförbund - AHR

Publicerad: 2015-11-04 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Anhörigas Riksförbund stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. (Psykisk funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa)

Anhörigas Riksförbund - AHR 2015-11-04 15:02:18 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Visa fler träffar