Vad tycker du om journal via nätet?

Syftet med journal via nätet är att öka delaktigheten och kvaliteten för patienten. Inför att våra övriga mottagningar ansluts till tjänsten är det viktigt för oss att veta vad du tycker om möjligheten att läsa information ur din journal via nätet.

Vi hoppas därför att du vill svara på en webbenkät med frågor om Journal via nätet. Det tar bara några minuter. Dina svar är helt anonyma.