Balans

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och hos närstående. 

Balans är ett riksförbund bestående av elva lokalföreningar. Vi vänder oss till personer som har upplevt depression, omväxlande perioder av depression och mani, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).

Balans

Läs mer på deras webbplats: