Frisk & Fri

Riksföreningen mot ätstörningar. 

Föreningen arbetar med stöd och hjälp till både drabbade av ätstörningar och deras närstående. 

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Läs mer på deras webbplats: