PrevenTell

Nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. 

PrevenTell

Läs mer på deras webbplats: