RFHL

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

RFHL är ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende. 

RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Läs mer på deras webbplats: