Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet är ett intresseförbund för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar.

Förbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.  

Schizofreniförbundet

Läs mer på deras webbplats: