Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Vi arbetar utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv för ett mer jämställt Sverige. Terrafem ska vara en ledande riksorganisation som organiserar kvinnor med utländsk härkomst så att kvinnor blir delaktiga, fria från diskriminering och kan påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen.

Terrafem

Läs mer på Terrafems webbplats.