Telefonjourer

Du som mår psykiskt dåligt är välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och som kan ge dig råd om hur du går vidare. 

Så tycker patienterna om heldygnsvården

Alla som vårdas på en avdelning inom psykiatrin får när de skrivs ut erbjudande att fylla i en enkät vad de tycker om den vård som de har fått. Enkäten är anonym och det är självklart frivilligt att vara med. 

Här kan du se vad de patienter som hittills har fyllt i enkäten tycker. Den här rapporten uppdateras en gång per månad.