Telefonjourer

Mår du psykiskt dåligt är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och kan ge dig stöd och råd om du vill ha mer hjälp.

Stöd till barn

Barn- och ungdomspsykiatrin har tagit fram råd för barn som är oroliga efter terrordådet i Stockholm. De ger också tips på hur du som är vuxen kan tänka i kommunikationen med barn kring händelsen.

Spring för mental hälsa

10 oktober är internationella dagen för mental hälsa. I Stockholm anordnas bland annat motionsloppet Mental Health Run, som går av stapeln lördag 8 oktober.