För unga som mår psykiskt dåligt

Vi har särskilda mottagningar för unga vuxna, men du kan också vända dig till någon av våra andra psykiatriska mottagningar. Du som är under 18 år är välkommen till Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP).

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem eller beroende, samt till dig som är närstående