Telefonjourer

Många mår psykiskt dåligt under sommaren. Skulle det hända dig eller någon du känner är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och kan ge dig stöd och råd om du vill ha mer hjälp.

Stöd till barn

Barn- och ungdomspsykiatrin har tagit fram råd för barn som är oroliga efter terrordådet i Stockholm. De ger också tips på hur du som är vuxen kan tänka i kommunikationen med barn kring händelsen.