Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem eller beroende, samt till dig som är närstående

Ny behandling av tvångssyndrom

Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst ingår i ett pilotprojekt där man utför en ny typ av terapi mot tvångssyndrom eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) som bara tar fyra dagar att genomföra.