Skriv ut den här sidan

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om den som vård som du eller din närstående får hos oss.

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården. Vill du inte prata direkt med din behandlare så kan du kontakta chefen för den verksamhet som din mottagning hör till. Du kan vara anonym om du vill. 

Varje verksamhet har sina egna rutiner för att ta emot och hantera synpunkter. Några av dem har information om det på sina webbplatser, medan andra ber att du kontaktar dem och frågar hur du ska göra. 

Du är välkommen att läsa mer på deras egna webbplatser, se direktlänkar nedan. 

Andra sätt att framföra dina synpunkter

Du är också välkommen att skicka dina synpunkter till Stockholms läns sjukvårdsområde centralt. Skriv i så fall ett brev och skicka med posten till: 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Registrator 
Box 179 14 
118 95 Stockholm 

Vill du ha svar så behöver du förstås ange ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter. Känner du att du inte behöver få svar så kan du också skicka in dina synpunkter anonymt. 

Du kan också vända dig till någon av instanserna nedan. De har i uppdrag att kontrollera sjukvården och ta till vara dina intressen som patient. 

Patientnämnden i Stockholm 

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting.  De har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO har tagit över tillsynen av hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen. Syftet med inspektionens tillsyn är att kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps. Men också att lämna råd, ge vägledning och förmedla kunskap. 

Senast ändrad: 2016-08-31