Skriv ut den här sidan

Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få bättre livskvalitet.

Vårdplanen viktigast

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är din vårdplan. 

Det allra bästa är om du kan ha en samordnad individuell vårdplan, där alla insatser som du behöver dokumenteras och följs upp. Samordnad vårdplan betyder att alla som är inblandade i din behandling - du själv, eventuellt dina närstående, din läkare och eventuella stödpersoner från kommunens socialtjänst - tillsammas sätter upp mål och skriver ner vilka åtgärder som du behöver för att må bättre. 

Varje gång din vårdplan uppdateras så ska du få en kopia av den om du så önskar. Den hjälper dig att hålla dig informerad om vad du redan har åstadkommit och vad som händer härnäst. 

Stöd från andra som är eller har varit i samma situation som du

Det finns också finns andra forum där du kan vara med och ha inflytande över vården i stort. Flera av våra verksamheter har patient- och närståenderåd. Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.

Din åsikt är viktig

Vartannat år får 15 000 slumpvis utvalda patienter inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde en patientenkät hemskickad. Vi tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten. Passar det inte bra för dig just då så kan du alltid be din mottagning att bli undantagen från patientenkäten.

Du måste naturligtvis inte vänta på att kanske någon gång få hem en patientenkät, utan du är när som helst välkommen att lämna synpunkter på vården. Läs mer under rubriken Synpunkter. 

Så här tycker patienterna

5 237 patienter inom psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde svarade på patientenkäten 2014, vilket är ungefär lika många som 2012. 

  • 85 %  tycker att tillgängligheten inom psykiatrin är god, mycket god eller utmärkt 
  • 70 %  har ingen kritik alls vad gäller det bemötande de får hos oss
  • 85 %  får träffa samma behandlare när de kommer på sina återbesök 

Vi behöver bli bättre på är att göra patienter och deras närstående delaktiga i vården: 

  • 51 %  känner sig så delaktiga i sin vård som de önskade 
  • 42 %  tycker att deras närstående är delaktiga så mycket som de önskade 

Vi behöver också bli bättre på att kommunicera med patienterna: 

  • 62 %  av patienterna har fått information om vilka olika sorters behandling vi erbjuder 
  • 54 %  vet var de ska vända sig med frågor efter sitt besök 
  • 23 %  vet var de ska vända sig med eventuella synpunkter 

Senast ändrad: 2016-02-16